HOÀN THIỆN THỦ TỤC NHẬN GIẢI – Chương trình “Vui khỏe tiện nghi – Trúng quà như ý”

o Đối tượng áp dụng: Dành cho khách hàng trúng thưởng chương trình "Vui Khỏe Tiện Nghi - Trúng Quà Như Ý"

o Cách thức đăng nhập: Khách hàng đăng nhập bằng số điện thoại trúng thưởng, hệ thống gửi tin nhắn có chứa mã OTP về số điện thoại này trong vòng 5 phút.

o Khách hàng nhập mã OTP để đăng nhập hệ thống

o Khách hàng không chia sẻ mã OTP cho người khác

o Mỗi khách hàng không nhận quá 20 mã OTP

Hãy nhập số điện thoại trúng thưởng để nhận mã OTP truy cập vào hệ thống.
(*)

Mã OTP đã được gửi tới số điện thoại của bạn. Mã OTP có hiệu lực 1 phút.

Trong vòng 5 phút khách hàng chưa nhận được OTP, vui lòng click để nhận lại OTP

Do lượng truy cập hệ thống cao, nếu quý khách chưa nhận được mã OTP, vui lòng thử lại sau 15 phút.